Dialect Lund

CSR & Sponsring

Socialt ansvar är en grundläggande princip för oss.  Vi anser som företagare är det viktigt att bidra tillbaka till samhället, samt sträva efter att främja föreningslivet och utbildning eftersom det är områden som ligger oss nära.


På Dialect Lund är vi medvetna om att alla företag har en viktig roll att spela när det kommer till att stötta och främja föreningslivet. Vi tror på kraften i samarbete och engagemang och är stolta över att kunna bidra till att stärka föreningar. Något som vi tycker är självklart är att alla barn ska ha möjligheten till meningsfulla fritidsaktiviteter, vilket minskar risken att hamna i utanförskap. Vårt mål är att hjälpa till och skapa en positiv och livlig samhällsanda som gynnar alla.


För oss är utbildning en nyckel till framgång och utveckling. Vi vill aktivt främja lärande och utbildning, och vi tror på att investera i människor och deras kunskaper.


Genom att samarbeta med bland annat NyföretagarCentrum i Lund och andra likasinnade organisationer strävar vi efter att skapa möjligheter för nya företagare ska kunna utveckla sina färdigheter och nå sin fulla potential.


Här nedan ser ni vilka vi är stolta partners med:

Välj ditt företagscenter