Alkolås

Alkolås är en värdefull tjänst för företagare. Genom att installera alkolås i fordonen kan man effektivt höja säkerheten på vägarna och minska risken för alkoholrelaterade olyckor. 

Alkolås för trygga vägar

Alkolåset fungerar genom att föraren måste lämna ett alkoholhalts test innan denne får starta fordonet. Det hjälper till att förebygga alkoholrelaterade olyckor och skapar en säkrare arbetsmiljö.

 

För företagare kan alkolås vara till nytta på flera sätt. För det första visar det att man som företag tar trafiksäkerheten på allvar och agerar ansvarsfullt. Det kan stärka företagets varumärke och rykte som en pålitlig aktör inom branschen. Dessutom kan alkolås hjälpa företaget att följa regelverk och villkor som kan vara pålagda av Transportstyrelsen för vissa förare.

Pålitliga, användarvänliga alkolås

Genom att implementera alkolås skapar man en förebyggande åtgärd mot rattfylleri. Det bidrar till att skydda förare, fordon och andra trafikanter. Alkolås kan också erbjuda möjligheter till uppföljning och dokumentation av alkoholkonsumtionen hos förarna.


Genom att använda alkolås kan företagare främja en säker och ansvarsfull arbetsmiljö samtidigt som man minskar risken för olyckor och följer gällande regelverk. Det är en investering i säkerheten och välbefinnandet för både förare och företaget som helhet.


Med den senaste tekniken har alkolåsen utvecklats till att vara diskreta, användarvänliga och pålitliga. Vi på Dialect erbjuder installation av alkolås, godkända av Transportstyrelsen, för alla typer av fordon.

Hur kan vi på Dialect hjälpa er med alkolås?

Alkolås kan vara till stor nytta för er som företagare genom att höja säkerheten på vägarna, förebygga olyckor, följa regelverk och skydda ert varumärke. Det är en investering i säkerheten och välbefinnandet för era förare och er verksamhet som helhet.


Du har väl även noterat att vi erbjuder andra typer av fordonslösningar

Rådgivning och produktval 


Vi kan guida er genom olika alternativ och hjälpa er att välja rätt lösning och produkter för era behov. Varje företag är unikt, och vi förstår vikten av att hitta en alkolås-lösning som passar er verksamhet.


Installation av alkolås för villkorade förare 


Om ni har förare som är villkorade av Transportstyrelsen och kräver alkolås, kan vi hjälpa er att installera dessa i fordonen. Vi följer gällande regelverk och säkerställer att alkolåset är korrekt installerat och fungerar som det ska.

 

Installation och kalibrering av utrustning och programvara 


Vår expertis sträcker sig bortom enbart installationen av alkolås. Vi kan också ta hand om kalibreringen av utrustningen och programvaran för att säkerställa korrekt funktion. Detta är en viktig del för att upprätthålla noggrannheten och tillförlitligheten hos alkolåset.

Utbildning och instruktion 


Vi förstår att det kan vara nytt och kanske överväldigande för era förare att använda alkolås. Därför erbjuder vi utbildning och instruktion för att visa hur alkolåset fungerar och hur man använder det på rätt sätt. Detta hjälper till att skapa medvetenhet och öka förtroendet för systemet bland era förare.


Uppföljning, service och support 


Vår service slutar inte vid installationen. Vi erbjuder kontinuerlig uppföljning, service och support för att säkerställa att alkolåset fungerar korrekt och att ni får den hjälp ni behöver längs vägen. Om det uppstår problem eller om ni har frågor, finns vårt kunniga team tillgängligt för att hjälpa er.


Bättre kontroll över fordonsflottan? Läs mer om Fleet Management.

Kontakta ditt lokala Dialect företagscenter

Kontakta oss via ditt lokala Dialect Företagscenter för att få pris på alkolås i bil, lastbil och i andra fordon samt att vi kan hjälpa dig med en skräddarsydd lösning som passar er verksamhet.

Välj ditt företagscenter