IoT Internet of Things

IoT Internet of Things – saker som pratar med varandra

IoT, Internet of Things handlar om att inte bara människor utan saker (Things) är uppkopplade och kommunicerar med varandra också. Det här är något som har en stark utveckling inom fordonsvärlden. Bilen närmar sig garageporten, bilen talar om för porten att det är dags att öppna sig. Ett enkelt exempel men som visar vad det handlar om i grunden.
IoT ger möjligheter att effektivisera hantering av fordonsflottor, underlätta kommunikation mellan fordon med mera. Använd lite Internet of People och kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan effektivisera företaget med Internet of Things.


Här är exempel på vad vi gör inom IoT
    • Installera och kalibrera utrustning och programvara
    • Utveckla och anpassa programvaror till företagets behov
    • Skapa system som tar tillvara och bearbetar fordonsinformation
    • Uppföljning, service och support

Välj ditt företagscenter