Fleet Management

Fleet Management – var är bilarna?

Vet du var fordonen håller till just nu? Vem som kör, vart de är på väg, om de utnyttjas på bästa sätt? Bra, då behöver du inte läsa vidare. Om inte, borde du nog kika på hur vi kan hjälpa dig utnyttja dina fordon på ett smartare och lönsammare sätt. Med en Fleet Managementlösning från Dialect får du överblick över din fordonsflottas positioner och körrutter i realtid. Bra om du vill sätta in åtgärder som ökar kapaciteten och säkra att fordonsflottan utnyttjas på bästa sätt. För du måste hålla med om att den kostar tillräckligt som den gör.


Här är exempel på vad vi gör inom Fleet Management
    • Installera och kalibrera utrustning och programvara
    • Koppla ihop olika system från exempelvis Volvo och Scania
    • Installera apparatur och mjukvara på fordon och centrala kontor
    • Koppla utrustning och mjukvara via GSM till centrala system
    • Koppla färdskrivare och annan utrustning på fordonet till Fleet Management-systemet

Välj ditt företagscenter