Konsult och rådgivning

Konsult och rådgivning – hjälp när du behöver

Konsult och rådgivning, vi skulle även kunna kalla det ”Ring en vän”. Ibland vill man ha kontakt med någon som kan se helheten, kan hitta problemen och som löser dem. Inte bara så att skrivaren fungerar utan någon som kan se hela företagets behov, analysera dem och hitta en helhetslösning som gör att varje del i IT-kedjan gör sitt arbete för allas bästa. Konsult låter dyrt kanske du säger. Nä, säger vi. Vill du spara pengar ska du köpa fler konsulttimmar för till syvende och sist får du ett IT-system som fungerar och det sparar pengar, bidrar till en bättre arbetsplats och gladare medarbetare. Ring en vän!


Här är exempel på vad vi kan göra gör inom Konsult och rådgivning

  • Rådgivning och konsultation gällande digitalisering
  • Förvaltning, skötsel och uppdatering av ekonomi- och affärssystem
  • Digitalisera faktura- och orderflöden
  • Verksamhetsutveckling
  • Sekundsnabbt stöd och support

Välj ditt företagscenter