Elektronisk körjournal

Söker du efter en enkel och automatiserad lösning för fordonsadministration?

Med vår elektroniska körjournal kan du glömma besväret med traditionella, felaktigt ifyllda körjournaler som kan leda till förlorade intäkter. Vår smarta lösning tar hand om allt åt dig.

Elektroniska körjournaler för effektiv fordonsadministration

Våra körjournaler erbjuder automatisk registrering av körsträckor och tider, vilket sparar dig tid och minimerar risken för fel. När du använder körjournalen så får du all data presenterad i en tydlig redovisning som uppfyller alla krav som finns från Skatteverket. Du kan lägga den tid som du tidigare ägnade åt manuell nedskrivning av timmar och kilometrar, på något mer värdefullt i din verksamhet.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster kopplat till elektroniska körjournaler

Installation och kalibrering av utrustning och programvara

Vi ser till att din elektroniska körjournal installeras korrekt och anpassas efter era specifika behov.


Integrering med ditt ekonomisystem

Vi hjälper dig att koppla samman den elektroniska körjournalen med ditt befintliga ekonomisystem. Det ger dig en smidig och effektiv hantering av kostnader och milersättningar.


Kostnadsfördelning och milersättning

Du får hjälp att rättvist fördela kostnader och milersättningar på rätt kostnadsställe, det förenklar redovisningen och sparar tid.


Support, service och uppdateringar

På Dialect får du alltid tillgång till de senaste uppdateringarna och funktionerna. Snabb support och service är ett signum för oss och vi finns när du behöver hjälp eller stöd i hanteringen.


Vill du veta mer om Fleet Management? Läs mer här.

Skräddarsydda lösningar för elektroniska körjournaler

En stor fördel med vår elektroniska körjournal är att den är flexibel och anpassningsbar. Vi förstår att varje företag har unika behov och krav när det gäller fordonsadministration.


Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som kan anpassas efter dina specifika behov. Oavsett om du har en liten eller stor fordonsflotta kan vi skapa en lösning som passar perfekt för ditt företag.


Vi erbjuder ett bredd utbud tjänster inom fordonslösningar. Här kan du läsa mer.

Kontinuerlig support och service 

För att säkerställa en smidig och problemfri användning av vår elektroniska körjournal erbjuder vi också kontinuerlig support, service och uppdatering. Vårt dedikerade supportteam finns alltid tillgängligt för att svara på dina frågor, lösa eventuella problem och se till att du har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna.


Med vår elektroniska körjournal kan du effektivisera din fordonsadministration och säkerställa att du uppfyller alla krav från Skatteverket. Låt oss ta hand om din körjournal så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något för ditt företag. 


Kontakta ditt lokala Dialect Företagscenter idag för en skräddarsydd fordonslösning med elektroniska körjournaler. 

Välj ditt företagscenter