Elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal – glöm körjournalen

Körjournaler är ofta ett gissel. De fylls inte i som de ska och de kommer inte in i tid. Resultatet blir missade debiteringar och i värsta fall obehagliga frågor från Skatteverket. Det finns smarta lösningar som sköter sig nära nog av sig själv. Körsträckor och tider registreras automatiskt och allt hamnar i en tydlig redovisning som uppfyller Skatteverkets alla krav och kanske bäst av allt, tid som läggs på att plita timmar och kilometrar kan läggas på något vettigare. Som att kontakta oss till exempel.   


Här är exempel på vad vi kan göra inom Elektronisk körjournal
    • Installera och kalibrera utrustning och programvara
    • Koppla ihop den elektroniska körjournalen med företagets ekonomisystem
    • Hjälpa er att fördela kostnader, milersättningar på rätt kostnadsställe
    • Support, service och uppdateringar

Välj ditt företagscenter