Elektroniskt fakturasystem

Ett elektroniskt fakturasystem är en digital lösning som automatiserar faktureringsprocessen för företag. 

Elektronisk fakturahantering

Genom att använda ett elektronisk fakturahanteringssystem kan du generera och skicka fakturor elektroniskt till dina kunder i stället för att skicka dem med posten. Förutom att det är mer miljövänligt så är det också mer effektivt och ger dig färre pärmar på hyllan.

Därför kan du ha nytta av elektroniskt fakturahanteringssystem

Genom att använda ett elektroniskt fakturasystem kan du som företagare dra nytta av flera fördelar. För det första automatiserar systemet hela er faktureringsprocess, det gör att behovet av manuellt fakturaarbete minimeras. Du kan snabbt och enkelt generera fakturor genom att använda fördefinierade mallar och fylla i relevant information. Det spar dig tid och minskar även risken för mänskliga misstag och felaktigheter.


Vi skapar även skräddarsydda ekonomisystem anpassade till just din verksamhet. Läs mer här.

Snabbare betalningar 
 

Fakturasystemet möjliggör även snabbare betalningar genom att skicka fakturor direkt till kundernas e-postadresser eller elektroniska faktureringsplattformar. Det i sin tur minimerar risken för att fakturorna kommer bort i posten eller försenas pga. posthanteringen.


Hantering av kundinformation

Dessutom underlättar ett elektroniskt fakturasystem hanteringen av kundinformation. Du kan spara detaljer om tidigare fakturor, betalningshistorik och kundspecifika avtal. Det gör det enklare för dig att spåra betalningar, hantera påminnelser och kommunicera med dina kunder rörande fakturafrågor.

Noggrannhet och automatiserade beräkningar 

En betydande fördel är den förbättrade noggrannheten och minskade risken för fel som ett fakturasystem medför. Systemet kan automatisera beräkningar av moms, rabatter och totalbelopp, vilket minskar risken för felaktigheter på fakturorna.

 

Rapportering och bokföring 

Genom ett elektroniskt fakturasystem får du också bättre rapporterings- och bokföringsmöjligheter. Du kan generera olika rapporter och analyser relaterade till fakturering, vilket ger insikter i försäljningstrender, obetalda fakturor, kundspecifik fakturastatistik med mera. Dessutom kan du integrera faktureringsdata med ditt bokföringssystem, vilket minskar behovet av manuell datainmatning och ökar noggrannheten i bokföringen.


Miljövänligt och kostnadseffektivt 

Slutligen är ett elektroniskt fakturasystem miljövänligt och kostnadseffektivt. Genom att minska användningen av pappersfakturor och fysiska kuvert minskar du både miljöpåverkan och kostnader för material och portoavgifter.

Effektiv fakturering och förenklad kundhantering

Med ett elektroniskt fakturasystem får du som företagare en effektivare faktureringsprocess, förenklad kundhantering, ökad noggrannheten, rapportering och minskad miljöpåverkan samtidigt som dina kostnader minskar.


Vill du veta mer om vårt Elektroniskt fakturasystem och vad vi kan göra för ditt företag? Då är du varmt välkommen att höra av dig till ditt lokala Dialect Företagscenter.

Välj ditt företagscenter