Anjous Potatis effektiviserar med Dialects affärssystem

Anjous Potatis effektiviserar med Dialects affärssystem

I maj 2022 påbörjade Anjous Potatis sin resa mot en effektivare verksamhet genom att implementera Dialects innovativa affärssystem. Denna smarta lösning, utvecklad i samarbete med Grönsakshuset, har revolutionerat hur grönsakshandlare kan automatisera och effektivisera sin verksamhet.


Genom noggrann behovsanalys och skräddarsydda lösningar har Anjous Potatis nu möjlighet att spara både tid och pengar, samtidigt som de står väl rustade för framtida utmaningar och tillväxt.  


Smarta lösningar för grönsaksbranschen


Anjous Potatis, tidigare en trogen företagsabonnemangskund hos oss på Dialect, har tagit ett avgörande steg mot en mer effektiv verksamhet med implementeringen av ett nytt affärssystem.


Michael Burlin som är Anjous Potatis kontaktperson hos oss på Dialect i Norrtälje, upptäckte tidigt potentialen i det innovativa affärssystemet. Systemet har utvecklats i nära samarbete med Grönsakshuset, med ett särskilt fokus på grönsakshandeln. Michael såg möjligheten att erbjuda systemlösningen till lokala grönsakshandlare, som Anjous Potatis, och på så sätt optimera deras affärsprocesser.


Det nya affärssystemet har möjliggjort automatisering av flera centrala processer, inklusive kundbeställningar, EDI-kopplingar och fakturahantering, med skräddarsydda anpassningar som särskilt gynnar grönsakshandelsbranschen.


Förstudien som grund för framgång


För att säkerställa att det nya affärssystemet passade Anjous Potatis optimalt, började vi med en noggrann behovsanalys. Behovsanalysen är en djupdykning i hur företaget fungerar, hur de skapar affärer, hur de hanterar beställningar samt vilka system de använder sig av. Analysen visade att Anjous Potatis hade vuxit ur sitt befintliga affärssystem.


Därefter gjordes en förstudie för att kartlägga Anjous Potatis nuvarande arbetsprocesser och flöden. Genom att identifiera eventuella flaskhalsar i verksamheten kunde vi skapa en skräddarsydd lösning som passade kunden perfekt.


Detta är en aspekt som Michael Burlin på Dialect betonar:


-"Det är ofta väldigt tidsödande för kunden själv att leta reda på ett lämpligt affärssystem. Vi på Dialect kan se på alla system som en oberoende part och rekommendera det som är mest lämpligt för kunden."


Framgångsrik implementering av nytt affärssystem


Implementeringen av Anjous Potatis nya affärssystem var en noggrant planerad process med flera steg. Deras tidigare system, Greta, var bundet av ett äldre avtal. Det nya systemet från Dialect går under namnet Fresa, och under en övergångsperiod använde de båda systemen parallellt. Detta tillät en gradvis etablering av kopplingarna mellan dem.


En betydande framgångsfaktor i projektet var den tid och flexibilitet som Anjous Potatis och Dialect hade till sitt förfogande. Michael Burlin påpekar att;


"I läget med Anjous Potatis så hade vi god tid på oss. Processen fick ta tid vilket ger mycket bra förutsättningar att lyckas med ett systemskifte.”


  Kundcase Affärssystem Dialect  


Micael Pettersson på Anjous Potatis berättar:
- "Affärssystemet har verkligen levt upp till våra förväntningar och det är otroligt mycket som gjort det lättare för oss t.ex:  • Snabb support

  • Underlättar vid abonnemangsordrar

  • Mycket lätt fakturering

  • Mycket lätt system att lära sig


Samarbetet med Dialect och Burlin har fungerat klockrent. Burlin är väldigt snabb på att svara tillbaka och vill alltid hjälpa till så att allting löser sig med vad man än har problem med eller behöver hjälp med. Och nu har jag ju mest kontakt med Skövde (Gustav) när det gäller affärssystemet och den kontakten är outstanding.


Har vi saknat något i systemet så har Dialect löst det"


Tidsinvestering och kostnader


Övergången till ett nytt affärssystem kräver både tid och resurser från kunds sida. Där är förstudien det mest tidskrävande steget, vi på Dialect arbetar då mycket nära kunden för att förstå deras arbetsprocesser och behov. När ett nytt systemet har valts, är det utbildning av personalen som är mest tidskrävande. På Dialect erbjuder vi olika förstudiepaket beroende på kundens behov och storlek; Small, Medium och Large.


  Kundcase Affärssystem Dialect  


Ett framgångsrikt partnerskap


Dialects team har samarbetat tätt med Anjous Potatis under hela processen. På Dialect har vi tekniker och supportteam både i Norrtälje och Skövde, det säkerställer att kunden har tillgång till hjälp när det behövs.


Michael Burlin avslutar med att dela sin glädje över projektets framgång.


"Jag är glad för att vi fick möjlighet att ge kunden ett system som var modernare och anpassat utefter deras bransch. Det är kul att hjälpa en lokalt stark kund och de är väldigt härliga människor att arbeta med."


Sammanfattningsvis kan Anjous Potatis nu dra nytta av ökad effektivitet och tidigare osedda möjligheter som det nya affärssystemet erbjuder. Detta inkluderar förbättrad automatisering, bättre spårbarhet av företagsdata, och en mer anpassningsbar och responsiv arbetsmiljö.


"Jag skulle lätt rekommendera Dialect som leverantör av affärssystem. Största anledningen är deras support som är grym, svarar direkt i telefon och löser problem eller funderingar man har. Föregående system har man alltid fått maila och fått återkoppling flera dagar efteråt."  - Micael Pettersson, Anjous Potatis  Kundcase Affärssystem Dialect  

2023-10-24
Välj ditt företagscenter