Elon Group AB och Dialect Group AB ingår i avsiktsförklaring

Elon Group AB och Dialect Group AB ingår i avsiktsförklaring

Elon och Dialect har idag undertecknat en avsiktsförklaring som öppnar dörren för ett närmare partnerskap och eventuellt en sammanslagning av Dialect- och RingUp-kedjorna inom ett nytt koncept. Målet är att avsluta denna process och formellt fastställa sammanslagningen senast den 13 december 2023.


Elon och Dialect planerar att under förhandlingsprocessen utveckla ett nytt kedjekoncept och varumärke som kommer att ersätta både "Dialect" och "RingUp". Det nya kedjekonceptet och varumärket kommer att ägas av Elon och exklusivt licensieras till Dialect.


Avsikten från båda parter är att sammanföra de nuvarande Dialect- och RingUp-kedjorna och driva dem enligt det nya kedjekonceptet som ska utvecklas under förhandlingsperioden. RingUp-bolagen kommer att erbjudas möjligheten att gå med i det nya konceptet och de kommer även att få möjlighet att bli delägare i Dialect med samma villkor som nuvarande ägare har.


“Vi har under en längre tid aktivt sökt efter en samarbetspartner som delar Dialects målbild och utvecklingssträvan”, säger Victor Jannering VD Dialect AB.” Detta tycker vi att vi hittat i RingUp och vi ser att vi tillsammans, under ett gemensamt varumärke, ges möjlighet att utveckla våra tjänster och vår affärsmodell till fullo. Att samtidigt få chansen att göra detta tillsammans med ett så pass känt och välrenommerat varumärke som Elon gör det än mer glädjande för oss som kedja.”Läs hela pressreleasen i Dagens Industri.

2023-10-18
Välj ditt företagscenter