Dialect är Svenska Köttföretagens IT-avdelning

I slutet av 2017 bytte Svenska Köttföretagen partner för IT. ”Valet föll på Dialect och det känns fruktansvärt bra. De är numera vår IT-avdelning”, säger Anneli Vidjelid, ekonomi- och administrativ chef.

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av åtta svenska slakterier. Bolaget arbetar för att öka lönsamheten för sina kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling. Bolagets huvudkontor finns i Skövde och där återfinns Anneli Vidjelid med sitt team på servicekontoret.

– Vi jobbar med ekonomi-, HR och IT-frågor och servar hela organisationen som finns på flera platser i landet, förklarar Vidjelid som varit ansvarig för resan att arbeta med Dialect som partner för IT.

Dialect jobbar både på bredden och djupet, allt från integrering av ett nytt affärssystem och nyutveckling av andra stödsystem till att förbereda hård- och mjukvara för nyanställda och daglig support. Och Anneli Vidjelid är mycket nöjd med samarbetet.

– Jag får ofta höra från organisationen att Dialect är vänliga och tillmötesgående. De är alltid lösningsorienterade och vi har en mycket bra dialog med kundansvarig. Det innebär att vi givetvis får bra hjälp med drift och optimering av system men också att de kommer med förslag på utvecklingsmöjligheter. Vi har flera utvecklingsprojekt på gång, bland annat ett nytt koncerngemensamt intranät.

Svenska Köttföretagens personal är mobil i sitt arbetssätt och dessutom är personalen spridd över landet.

– Vi har system och utrustning som stödjer våra arbetsmetoder på kontoret och ute hos våra kunder och samarbetspartners. Men Dialect har dessutom en stor fördel eftersom de finns på flera orter i landet, vilket innebär att vi även kan få stöd lokalt när vi behöver. Den gemensamma resan är bara ett drygt år gammal, men Anneli ser redan stor potential.

– Detta partnerskap skapar såväl bättre samarbetsmöjligheter och information internt i koncernen som personlig effektivitet och företagsmässig kostnadseffektivitet. Vi har startat en resa som fortsätter, IT-frågor är en process som måste drivas med ständig utveckling, slutar Anneli Vidjelid.