Vad du behöver tänka på när du outsourcar företagets IT-support

Många företag idag saknar en dedikerad resurs som tar emot inkommande samtal och har skurit ner eller helt avvecklat den interna IT-avdelningen. Orsaken till ett sådant tillvägagångssätt är ofta att effektivisera och spara pengar, men det finns samtidigt en risk att man tappar kontrollen över sina kommunikationslösningar. En vanlig nackdel är att viktig kunskap försvinner från företaget när det inte längre finns personal vars huvudsakliga uppgifter är att jobba med IT och telefoni. Den kunskapsluckan måste man som företagare på ett eller annat sätt kompensera för.

Ett sätt är att anlita en lokal leverantör som får ansvara för företagets IT- och telefonilösningar och kan sköta löpande drift och support. Det är många gånger kostnadseffektivt att outsourca IT-supporten men då bör man välja en aktör som har tillräckliga kunskaper och resurser för att kunna ta ansvar för både IT och telefoni.

Vi rekommenderar att man satsar på en leverantör som kan skräddarsy en integrerad helhetslösning där allt från molntjänster till abonnemang och hårdvara ingår. Samma aktör som levererar lösningen bör även stå för löpande support och underhåll. Då får du som kund endast en kontaktyta och undviker onödiga kostnader genom eventuella felköp. Tänk också på att den lösning du väljer ska kunna växa och förändras med företagets behov för att hålla över tid.

Dialect levererar it- och telefonilösningar till företag och erbjuder professionell rådgivning. Vi tar ansvar för helheten och ser till att du får en lösning som stödjer företagets arbetssätt. Med kundcenter över hela landet erbjuder vi lokal support och du kan alltid få hjälp på en plats nära dig.