Support Unified

Dialects molnväxel

Har du köpt vår tjänst Dialect Unified och behöver support på din molnväxel?
Vänligen besök vårt hjälpcenter där du får svar på de vanligaste frågorna.

Kund hos Dialect – var får du hjälp?

Har du frågor kring dina avtal, fakturor eller behöver köpa nya tjänster ber vi dig vänligen kontakta ditt lokala företagscenter. Kontaktuppgifter hittar du högst upp.

Felanmälan – Dialect Unified

Önskar du support på vår molnväxel Dialect Unified kan du kontakta oss via 010-601 90 90 (menyval 3) alternativt kan du maila din felanmälan till [email protected]  Vi har öppet måndag-fredag 08.00-17.00.

Dialect Supportcenter

Som företagskund har du tillgång till Dialects Supportcenter där vi svarar på frågor kring Dialects centrala tjänster. Se nyheter och uppdateringar för våra tjänster längre ner på sidan

Du som har supportavtal eller vill teckna ett supportavtal för våra tjänster

Det är tryggt att veta vem man ska kontakta för att få hjälp. Dialect erbjuder förmånliga supportavtal kring de flesta av våra tjänster. Du som kund kan välja dagsupport, Dialect Support Dygnet Runt eller Dialect Support Natt.

Med Dialect Support får du som kund tillgång till Dialects kompetenta tekniker som guidar dig i ditt ärende via telefon. Du har en kontaktyta för användarsupport och får snabb hjälp, minimerad inverkan på din affär och förbättrad situation så snabbt som möjligt

Om du vill teckna ett supportavtal eller har frågor kring vad som gäller kontakta ditt närmaste företagscenter så hjälper de dig vidare.

Om du behöver tillgång till support nattetid eller är i behov av 24/7-stöd har du möjlighet att teckna Dialect Support Natt eller Dialect Support Dygnet Runt för Unified, Connected Car (FMS Körjournal) och IT.

Allmänna villkor och priser för Dialect Unified och Dialects tjänster

Vi gör det lättare för våra kunder!

Vi förenklar utlandsdestinationerna, ett pris per land. Det ger dig som kund en bättre kontroll och lättare uppföljning. Detta ersätter utlandsdestinationerna för samtliga Dialect Unifieds prislistor. De prislistor där vissa länder är inkluderade påverkar givetvis inte de inkluderade länderna.

Utlandspriser, ny prislista februari 2018

Tjänstespecifika villkor – Unified

Allmänna villkor för Dialects tjänster

Integritetspolicy

Trafikprisplan Business Sverige

Trafikprisplan Business Världen

Aktuell information för våra kunder

Aktuellt

Förändring i Allmänna Villkor och Personuppgiftsbiträdesavtal

Den 25 maj 2018 uppdateras Allmänna Villkor i våra standardavtal då dataskyddsförordningen träder i kraft. Förändringen berör innehållet i punkt 2. Behandling av uppgifter utgår och ersätts av texten nedan.

Avseende de tjänster där Dialect behandlar personuppgifter som ett biträde till kunden adderas Personuppgiftsbiträdesavtal till gällande avtal. Personuppgiftsbiträdesavtalen finner du här

2. Behandling av uppgifter
2.1 För att kunna leverera de tjänster som ditt företag beställt behöver ditt företag lämna uppgifter till Dialect. Ditt företag ska alltid meddela Dialect om några lämnade uppgifter ändras så att Dialect har korrekta uppgifter, till exempel ändrade adressuppgifter vid flytt.
Respektive part ska uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Dialect är personuppgiftsansvarig för den behandling av person- och kunduppgifter som sker inom ramen för Avtalet. Om Kunden tillhandahåller personuppgifter, såsom användares namn och mejl, till Dialect, ansvarar Kunden för att sådana uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföringen av sådana personuppgifter. Dialect ansvarar i sin tur för laglig grund för behandlingen av sådana personuppgifter efter mottagandet från Kunden.
Ni kan när som helst vända er till Dialect med en begäran om rättelse eller information samt återkalla samtycke till att personuppgifter används för marknadsföringsändamål.
2.2 Avseende ett begränsat antal tjänster behandlar Dialect personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde till Kunden. Om Avtalet innehåller sådan tjänst, eller om sådan tjänst avropas under avtalstiden, tillämpas personuppgiftsbiträdesavtal enligt bilaga till Avtalet.

Uppdatering av Administratörsverktyg – Nya Statistik Plus och Max

Den 10 januari uppgraderar vi vårt administratörsverktyg i Dialect Unified.

I samband med uppgraderingen försvinner det äldre och enklare statistikverktyg som fanns i den äldre versionen. De kunder som eventuellt berörs av denna förändring (majoriteten använder ej funktionen) hänvisar vi till våra nya statistikpaket, Statistik Plus och Max. Kontakta er säljare för mer information.

 

Agentportalen i Dialect Unified upphör den 22 januari 2018

Agentportalen i Dialect Unified upphör den 22 januari. Istället ges man möjligheten att med hjälp av vårt webAPI bygga ett mellanlager mot plattformen för att exempelvis presentera köinformation i en Geckoboard eller liknande tjänst. För de kunder som saknar möjlighet att göra detta kan vi givetvis bistå med att utforma denna lösning.

 

Vi förbättrar trafikfaktureringen för Dialect Unified.

Har ditt företag en rörlig trafikprisplan idag?

From 1 december övergår ert företags nuvarande rörliga trafikprislista till en fast trafikprislista. Detta kommer att medföra att alla företagets samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige redan är inkluderade i månadsavgiften!Vänligen observera att samtal till betal- eller andra specialnummer inte ingår och faktureras som tidigare separat.
Förändringen påverkar delvis även vissa utlandsdestinationer. Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, USA samt ett flertal andra länder blir billigare, medan andra blir dyrare.  Du hittar er nya trafikprislista inklusive priserna för utlandssamtal här

Har ditt företag en fast trafikprisplan idag?

Detta innebär mindre förändringar i er trafikprisplan för Dialect Unified.  Samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige ingår som tidigare i månadsavgiften, medan vissa utlandsdestinationer påverkas. Samtal till 95 % av alla internationella destinationer blir billigare, som t.ex. Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland och USA. Ett fåtal andra blir dyrare. Du hittar er nya trafikprislista inklusive priserna för utlandssamtal här

Har du funderingar om förändringen, kontakta Dialect Support på telefonnummer: 010-601 90 90, tryck 3 i menyvalet.

 

 

Prata med Stockholm City
om Support

Antal anställda
1-9
10-19
20-29
30+
Stockholm City
Johan Nordin
Norra stationsgatan 68A
113 65 Stockholm

Tel: 010-601 38 00
Så här hanterar vi dina personuppgifter...

För oss på Dialect har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) har vi därför uppdaterat vår integritetspolicy, som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter. Läs hela vår integritetspolicy här »

Läs mer »