Smidigt vid installation av nya körsystem

Energiföretaget som siktar på en enklare vardag för sina egna kunder fick självt uppleva hur enkelt det kan vara att få teknik installerad när Dialect stod för installationen av körsystem till Umeå Energis fordonsflotta.

Energiföretaget som siktar på en enklare vardag för sina egna kunder fick självt uppleva hur enkelt det kan vara att få teknik installerad när Dialect stod för installationen av körsystem till Umeå Energis fordonsflotta. Umeå Energis vision är att ge sina kunder en enklare vardag och en hållbar framtid för regionen. Koncernen är Umeåbornas energibolag för el, elhandel, fjärrvärme och bredband. Bolaget ansvarar bland annat för 30 000 ljuspunkter åt kommunen. Med ca 100 fordon för att hålla ihop verksamheten mellan kund, huvudkontor, värmeverk, lager, anläggningar med mera är det därför viktigt med uppföljningsmöjligheter för nyttjandet av fordonen inom bolaget. Detta för att effektivt kunna täcka in god service till kunder i ett relativt stort geografiskt område.

2017 stod det klart att ett nytt körsystem skulle installeras. Monteringsuppgiften gick till IT-leverantören Dialect. Sedan gick det undan. Alice Lindberg, sektionschef inom inköp och logistik och ansvarig för installationsplaneringen på Umeå Energi, konstaterar att hela installationen gick fort.

– Installationen i alla fordon var effektiv, från start till klart inom en månad. Dessutom gick allting oerhört smidigt, säger Alice.

Förmågan att kunna installera med bredd är viktig i en fordonsflotta som spänner över allt från persontransportbilar och arbetsfordon till rena specialfordon, som de som krävs för att komma åt vid lampbyten i kommunens lyktstolpar. Inte heller det innebar några problem. Tvärtom, enligt Göran Hörnelid, materialplanerare inom Umeå Energi, som hade kontakt med de montörer som rent praktiskt installerade körsystemen.

– Montörerna från Dialect var mycket professionella och flexibla, säger Göran.

Förutom vad gäller fordonstyper måste systemet för uppföljningen av fordonsanvändningen vara komplett och pålitligt monterat. Det blev det.

– Installationen som Dialect gjorde i våra fordon gick över förväntan, det finns inget negativt alls att säga, konstaterar Göran.

Förutom installatörernas rent tekniska kompetens vill Alice också framhålla deras personliga förmågor.

– De kontakter jag haft med Dialects personal har varit riktigt trevliga. De har varit måna om att vi ska bli nöjda och gett mycket god service, säger Alice.

Umeå Energi AB levererar el, värme och bredband till ca 58 000 kunder. El produceras med vindkraft och två kraftvärmeverk. Ägare är Umeå Kommunföretag som i sin tur ägs av Umeå kommun. Koncernen har ca 400 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Första gatubelysningen tändes 1892.