Indoor Energy

Indoor Energy

”Dialect har hjälp oss att kunna fokusera på verksamheten – vi vet att mobilabonnemang, växel och beställning av hårdvara alltid fungerar sömnlöst. Ett stort plus utöver kvalitén är tillgängligheten; både från vår kontaktperson och personalen i företagscentret på Ringvägen.” – Joacim på Indoor Energy

Bakgrund


Indoor Energy arbetar med installation, service och underhåll inom fastighetsteknik och fastighetsautomation med fokus på energieffektivitet. Indoor Energy omfattas i dagsläget av ca 240 medarbetare och tio kontor från Stockholm till Göteborg.


DIALECT STOCKHOLM BUSINESS CENTER
2023-01-23
Välj ditt företagscenter