Allt började med ett fax…

Det hela började den 1 september 1994 när Telia skickade ut ett fax till alla Teliaåterförsäljare som sa att Telia höjde provisionen för de som sålde över 500 abonnemang per månad.  

Jan Sund, vd för Mobilteknik i Motala AB, sedermera Dialect Motala, blev den förste att reagera.

  – Jag förstod allvaret i faxmeddelandet och skaffade snabbt ett 20-tal fullmakter från andra fristående återförsäljare.  

Jan Sund kontaktade även Thomas Blomqvist på TB-CJ Industriradio i Mjölby, numer Dialect Mjölby. Tillsammans jobbade de intensivt för att sjösätta föreningen Tele Öst, där de båda kom att ingå i styrelsen.

  – Vi var bland de bästa på att sälja mobilabonnemang, vi sålde 60-80 abonnemang per månad. Att gå från det till att börja sälja 500 abonnemang var ren utopi, säger Thomas Blomqvist.  

Thomas ringde upp Telias dåvarande försäljningschef och frågade om de såg Telias butiker som 70 enskilda butiker eller som ett företag. Ett företag, blev svaret. 

– Det här innebar att vi småföretagare var körda, det fanns inte en chans att vi skulle kunna sälja 500 abonnemang. 

Som representant för återförsäljarledet i dåvarande Mobiras marknadsstyrelse kände han massor av återförsäljare och dessa började han ringa. När han till slut la på luren hade närmare 30 företag tackat ja till att bilda Tele Öst. 

Tele Öst skulle bildas som en ideell förening och godkännas av Skatteverket men för det behövdes stadgar och ett organisationsnummer. Sagt och gjort. 

– Den 5 september satt jag och Telias försäljningschef hemma vid mitt köksbord och skrev avtal om att vi i Tele Öst skulle ses som ett företag, säger Thomas Blomqvist.  

Efter bara några månader gick Tele Öst samman med Call Gruppen, en sammanslutning av 25 handlare där Hans Björklund var drivande. 

– Vår kemi stämde bra ihop, vi hade likadana tankar och arbetade bra tillsammans. Han har en stor del i grundandet av Dialect, säger Thomas Blomqvist. 

Call Gruppen var starka i väst och norr medan Tele Öst var starkast i östra Sverige. 

– Vi hette till en början Telepunkten men ändrade namn till Dialect i september 1995. Namnet kommer av att vi finns över hela Sverige och att vi pratar olika dialekter. Att det stavas med c är kopplat till dåtidens digitala telefoni som hette DECT. 

Med större inköpsvolymer blev vi mer intressanta för leverantörer och det blev mer kostnadseffektivt med gemensam marknadsföring. Den entreprenörsanda som finns hos alla mindre företag har fortsatt att vara en drivande kraft för att utveckla Dialect. 

– Tänk, det var ett litet fax som startade allt det här. Som fick 30 företagare för tjugo år sedan att gå samman och starta det som idag är Dialect, avslutar Thomas Blomqvist.