Aktuellt Dialect

Varning!

Det har kommit till vår kännedom att ett bolag vid namn Ardnit Investment AB kontaktat våra kunder och skickat ut fakturor i tvivelaktigt syfte.

Vi vill göra dig uppmärksam på att Ardnit Investment AB varken jobbar åt eller har något samröre med Dialect Kundservice AB. Om ni har fått faktura från eller blivit kontaktade av ovan nämnda bolag ombeds ni vänligen omgående kontakta Dialect Kundservice på telefon 0774 400 200 för vidare information.

Dialect omstrukturerar telesäljverksamheten och utvecklar ny affärsmodell för lokala kundmöten

Dialect genomför just nu en stor förändring av företagets telesäljverksamhet och utvecklar en ny affärsmodell för att stärka det lokala kundmötet för småföretagare. Under sommaren startades piloter för att utvärdera den nya affärsmodellen som innebär att Dialects företagscenter stärks och blir navet i alla kundkontakter. Kunderna erbjuds där såväl lokal rådgivning via telefon eller direkt på plats i företagscentret och kunden kan välja mellan att hämta sina varor direkt i butiken eller att få dom skickade direkt till företaget.

– Genom att bygga vidare på Dialects lokala närvaro och långsiktiga relationer bygger vi en stabil plattform för framtiden. För många kunder idag en självklarhet att kunna mötas och göra affärer både fysiskt och digitalt, så det är därför naturligt att våra kundmöten utvecklas och våra kanaler växer ihop, säger Bodil Prising, VD för Dialect.

Omställningen till den nya affärsmodellen kräver en betydande kostnadsreduktion och en ny struktur. Dialect har under en längre tid arbetat intensivt med att minska kostnaderna, men då verksamheten inte kan anpassas till de nya förutsättningarna tillräckligt snabbt, har Dialect lämnat in en ansökan om rekonstruktion av telesäljbolagen Dialect Kundservice AB och Mobilgiganten AB.

– Vi befinner oss i ett läge där vi behöver genomföra stora förändringar i vår telesäljverksamhet och vi har haft en dialog med våra större leverantörer och partners om detta. Det känns självfallet tråkigt att behöva genomföra en rekonstruktion samtidigt som vi ser behovet av att bygga en ny modell för framtiden, säger Bodil Prising, VD för Dialect.

Under september månad kommer verksamheten att fortsätta i bolagen. Under oktober slutförs omställningen till den nya affärsmodellen och då även en anpassning av personalstyrkan genomförs. Inför övergången till den nya affärsmodellen kommer Dialect även åter ansöka om medlemskap i branschorganisationen Kontakta.

Det är viktigt att notera att rekonstruktionen endast berör Dialect Kundservice AB och Mobilgiganten AB och inte övriga bolag i Dialect-koncernen. Verksamheten i våra företagscenters berörs inte.

 

Avtal med Telia och Telenor oförändrade för Dialects företagscenter

Med anledning av uppkomna kvalitetsbrister i Dialects telesäljverksamhet har Telia och Telenor valt att avsluta avtalet för denna del i Dialects verksamhet. Förtroendet för Dialects företagcenters är mycket god och Telenors och Telias avtal för denna del i verksamheten är oförändrade. 
Dialect ser över telesäljverksamheten och arbetar aktivt med att förstärka kvalitetssäkringen.