Aktuellt Dialect

Kort information om Dialects konkurs:

Dialect är satt i konkurs på egen begäran och förvaltas nu av Dialects konkursförvaltare, Mikael Kubu, från Ackordscentralen.

Konkursboets tro och förhoppning är att vi kommer hitta en lösning relativt snart som möjliggör för Dialect att fortsätta leverera produkter och tjänster med samma starka kundfokus som Dialect gjort under alla år.

Vi jobbar nu hårt för att det inte ska bli någon kundpåverkan för våra kunder under själva konkursarbetet.

 Vi vill tydliggöra att det endast är våra 14 egenägda företagscenters som direkt påverkas av konkursen. Våra 24 franchisetagare påverkas inte. Samtliga företagscenter har dock öppet och står till våra kunders förfogande som vanligt.