Nya trängselskattsregler 2018

Från och med den 1 januari 2018 är trängselskatt och infrastrukturavgifter för privata passager med tjänstebil inte inkluderat i bilförmånsvärdet. Detta gäller för passager i vägtullarna i Stockholm, Göteborg, Sundsvallsbron och Motalabron. Det innebär att alla privata resor med förmånsbil som passerar en vägtull ska förmånsbeskattas.

Är du arbetsgivare och tillhandahåller förmånsbil ska du redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning. Du ska beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis, och även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.

Är du anställd och har tillgång till förmånsbil behöver du göra egna noteringar i din körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning.

Läs mer om hur förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift redovisas här.

Källa: Skatteverket

Vår Körjournal tar automatiskt fram underlaget du behöver.