Mer fika för inCup tack vare körsystem från Dialect

inCups ledord ”Smak, Service, Kvalitet och Miljö” förpliktigar. Frågan Linköpingsåterförsäljaren med en redan slimmad organisation ställde sig inför en ISO-certifiering för ytterligare minskad miljöpåverkan var – hur skulle kaffeleveransen trimmas ett varv till? Precis då ringde företagets långvariga kontakt på Dialect, och presenterade ett nytt verktyg: Dialect FMS, en webblösning för körjournaler med digital styrning av kundernas fordonsflotta. Resultatet kom genast.
– Vi fick full effekt från dag ett, med fem procents minskade utsläpp över en natt, vilket ger stor effekt totalt, och ytterligare två procents minskning till andra året när vi blivit än bättre på att planera med hjälp av systemet, säger Claes Ivenborg, administrativ chef på inCup Öst. InCup svarar för leveranser av ”Fika på jobbet” över hela Östergötland och Dialect är leverantör av IT-lösningar för små och medelstora företagare varav många med mobila kontorslösningar. Claes Ivenborg uppskattar sin lokala Dialect-kontakts lyhördhet.
– Dialect känner verkligen sina kunder väl och levererar lika mycket på kompetens som på gehör. De föreslog nästa steg precis då behovet utvecklats, inte för tidigt, inte för sent. För oss blev det rätt samtal i rätt tid, säger Claes Ivenborg.

Dialect FMS är ett system för körjournaler där inCup centralt och på mobilplattformar kan se var de 18 bilarna befinner sig över en yta av 15 mil från norr till söder. Denna information är särskilt viktig när något går sönder då det alltid är bråttom för företagets 1000 kunder. Kaffet måste ju fram. Ett andra effektiviseringssteg har dessutom mognat fram efterhand.
– Dialect-GPS som vi kallar det för i bilarna ger både en tidsvinst i sig självt plus att det hjälper oss att tänka på ett annat sätt, och med en ny kvalitet i planeringen. Eftersom det är på den regionala nivån miljömedvetenheten måste realiseras, är en bra kontakt med våra regionala leverantörer som Dialect här i Linköping extra viktig, säger Claes Ivenborg.

"Vi fick full effekt från dag ett"