Lösenord på väg att försvinna

Enligt Researchföretaget Deloitte har idag ca 15 miljoner personer i Storbritannien tillgång till smartphones med fingertrycksavläsare. Av dessa använder 4 av 5 tekniken för att låsa upp mobilen.

Paul Lee, forskare inom media- och telekomteknik för Deloitte menar att många använder fingertrycksavläsartekniken eftersom den är både snabbare och säkrare än traditionella metoder.

– Lösenord måste vara långa och komplexa för att uppväga motsvarande säkerhet, och då blir det mycket svåra att lägga på minnet, förklarar Paul Lee.

Han menar att det finns beräkningar som menar att över 1 miljard människor globalt använder fingeravtrycksläsaren för att upplåsning av sina smartphones.

Trots att många smartphoneanvändare har tillgång till upplåsningsmetoder via röst, ansikts- och irisavläsare väljer en klar majoritet just fingeravtryck.

Enligt siffror från Deloitte använde bara 3 procent av de som har tillgång till alternativa upplåsningsmetoder dessa framför fingeravtryck.

Det ska nämnas att tekniker som ansiktsigenkänning fortfarande väldigt nytt och inte tillgängligt på så många smartphones än.

Läs mer på: http://telekomidag.se/losenord-snart-historia/