Ledning

Maria Lindroth
HR
Anställd sedan 2019. Utbildad Personalvetare, genom HR-chefsprogrammet hos Företagsekonomiska institutet. Lång erfarenhet av att leda och utveckla team, medarbetare och verksamhet i affärs- och kundorienterade organisationer hos If skadeförsäkring, Folksam liv och Alecta.
Jesper Hedblom
CEO
(f 1972). Anställd sedan 2019. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet från flertalet ledande kommersiella roller från Tele2, Telenor, Bredbandsbolaget och Telia.
Andreas Adermark
Supply Chain Manager
(f 1978) Anställd sedan 2016. Civilingenjör från KTH i Stockholm. Har flertalet inköps- och logistikroller bakom sig från bolag som Tele2, Ericsson, Nasdaq och TeliaSonera.
Mikael Royson
CFO
(f 1974). Anställd sedan 2019. Civilekonom från Växjö Universitet. Erfarenhet från finansiella och operationella roller på Tele2, EF, Telenor och Banijay Group.
Johan Nilsson
Tf. Affärs- och Marknadsdirektör
(f 1971) Tf Affärs- och marknadsdirektör för Dialect-koncernen sedan januari 2019. Civilekonom vid Stockholms Universitet. Över 15 års erfarenhet av affärsutveckling och marknadsarbete i såväl linje- och som managementkonsultroller inom telekom och retailsektorn. Senast som managementkonsult men tidigare bl.a. som Affärs- och utvecklingsdirektör för Dialect-koncernen 2016-2017 och som Strategy Manager på Telia Mobile.
Camilla Kargus
Produktionschef
(f 1971) Anställd sedan 2015. Marknadsekonom. Erfarenhet från telekombranschen sedan 1998 i olika ledande befattningar inom bl a AllTele AB och Ventelo AB.

Styrelse

Kristian Jönsson
Styrelselordförande Dialect AB