Ledning

Mattias Östman
HR-chef
(f 1987) Kandidat inom Human Resource Management and Development (HRM/HRD) från Linköpings Universitet. Tidigare befattningar inom HR, som specialist och generalist, från bl.a. Siemens AB samt mindre teknikbolag.
Bodil Prising
VD & Koncernchef
(f 1973) Civilekonom med lång erfarenhet inom marknads- och affärsutveckling på ledande befattningar inom TeliaSonera, bl a som VD för Halebop och sista åren som chef för Telias butikskedja.
Andreas Adermark
Supply Chain Manager
(f 1978) Anställd sedan 2016. Civilingenjör från KTH i Stockholm. Har flertalet inköps- och logistikroller bakom sig från bolag som Tele2, Ericsson, Nasdaq och TeliaSonera.
Andreas Larsson
CFO
(f 1975) Civilekonom med inriktning redovisning och med gedigen bakgrund från Athur Andersen, Deloitte och som ekonomichef på AB Skanditrä. Tidigare CEO för ett av Dialects verksamhetsområden.
Camilla Kargus
Produktionschef
(f 1971) Anställd sedan 2015. Marknadsekonom. Erfarenhet från telekombranschen sedan 1998 i olika ledande befattningar inom bl a AllTele AB och Ventelo AB.

Styrelse

Florian Schock
Styrelseordförande