Vi hjälper småföretag till ett modernt IT-system

Många småföretag använder föråldrade och ineffektiva IT-system, men tvekar ändå inför en modernisering. ”Det är naturligt att man känner sig osäker, säger Peter Willbo, IT Manager på Dialect. Därför ser vi till att arbeta extra nära våra kunder när de anlitar oss för deras IT-lösningar.”

Det räcker inte att vara expert på sin egen affär, man måste också veta hur den bäst bedrivs. Och ofta är inte heller det nog. Till slut måste man prioritera. Och då hamnar verksamhetens IT-system sällan högst upp på listan. Inte så länge det fortfarande fungerar…

– Många företagare känner en stor osäkerhet på det här området. Man förstår kanske att ens IT borde ses över, men har varken tid eller intresse för att sätta sig in i det. Det är ofta något av ett dåligt samvete. Man anar att man borde ha bättre kontroll över sin data, vara säker på att det finns backuper och så vidare. Ändå väljer man att blunda för det, säger Peter Willbo, IT Manager på Dialect.

Insatt i verksamheten

Dialect levererar helhetslösningar inom IT och fungerar som en outsourcad IT-avdelning åt flera av sina kunder. Ibland kan det handla om att digitalisera en svarv i en verkstad, nästa gång om att bygga molnbaserade affärssystem, eller sköta driften av ett företags serverutrymme. På Dialect finns en lång, samlad erfarenhet av att förstå småföretagens behov, oavsett bransch. I vissa fall bättre än företagen själva.

– Även på ett mindre företag är det viktigt att IT-funktionerna bidrar till att effektivisera och rationalisera verksamheten. Det är ingen skillnad jämfört med till exempel stora koncerner. Men det finns en tröskel för många, framför allt när det handlar om att överlåta IT-lösningarna till en extern part. Därför är vi noga med att jobba nära våra kunder. Vi sätter oss in i deras verksamhet för att kunna leverera det de behöver. Varken mer eller mindre, säger Peter Willbo.

IT-avdelning i samma byggnad

Tryggheten i relationen är avgörande, menar Peter Willbo. Det ska inte krävas någon teknisk kompetens från kundens sida för att vara beställare hos Dialect. Och med en löpande support som alltid är tillgänglig ska det kännas som att man hade en fullt bemannad IT-avdelning sittande i samma byggnad.

– Vi erbjuder alla våra kunder full support. Det innebär att vi äger de problem som uppstår i deras system. Vi har snabbvägar in till tredjepartsleverantörer. Det gör att vi kan driva ärenden mycket effektivare gentemot dem än om kunden själv skulle ha ringt och hamnat i telefonkö eller behövt vänta på att ett supportärende skulle plockas upp. På vår support känner man ofta kunden till förnamn och har koll på deras situation, ibland redan innan de hunnit yppa något, säger Peter Willbo

Löser problemen innan de uppstår

Genom löpande driftmöten håller sig Dialect uppdaterade med hur väl systemet uppfyller kundens behov. Om företaget växer kan IT-lösningarna behöva skalas upp. Om det krymper är det onödigt om kostymen är för stor. Driftmötena ger också Dialect möjligheten att vara proaktiva i underhållet av systemen.

– Vi känner till hur våra kunder ligger till och vad de behöver. Förutom driftmöten har vi övervakningsrutiner mot alla supportkunder som gör att eventuella störningar flaggas redan i ett tidigt skede. Kunderna ska egentligen inte behöva ringa in problem till oss. Vårt mål är att kunna lösa dem innan de uppstått, säger Peter Willbo.