I Gnesta förflyttas berg med säker hand

Gnesta Bergbyggare borrar och spränger med bredd. Även om projekten varierar i typ och storlek har de ett par saker gemensamt, det är ofta bråttom. Och inte minst – det måste alltid bli rätt. En sprängsalva på fel plats eller borrning i fel riktning är naturligtvis sämre än att inte utföra något jobb alls. Då är IT-stöd i form av att snabbt få fram rätt ritning lika nödvändigt som borrkrona eller dynamit.

– Det är väldigt olika ledtider på våra olika projekt, men det är inte ovanligt att de akuta också är de känsligaste. Det kan vara en ledningsdragning som stött på berg i schaktningen, och då först blir vi inkopplade för att lösa situationen. Ofta står övriga arbetsstyrkor i vänteläge tills vi kommit och sprängt bort problemet. Att då snabbt på plats kunna få upp och sätta sig in i ritningar på mobilen i handen är värt mycket, säger Dennis Hedström, VD, delägare och grundare av Gnesta Bergbyggare AB.

För Gnesta Bergbyggare är det alltså viktigare att ha ett stabilt IT-system än ett som är komplext och komplicerat. Snabb åtkomst och att medarbetarna är bekanta med systemet är de två viktigaste faktorerna. Och utifrån detta passar Dialects paket för Office 365 bäst.

Gnesta Bergbyggare har nu arbetat med Dialect i snart tio år, och den tiden ser Dennis Hedström som ett betyg i sig.

– Att vi har samarbetat med Dialect i så många år visar att vi är nöjda. Tiden i sig är ett kvitto i sig på att allting fungerar, säger Dennis Hedström.

Företaget har en fast kontaktperson på Dialect i Gnesta, och förutom löpande kontakter med olika typer av driftsuppdateringar varje månad, görs också årliga avstämningar av behov mot nya lösningar som kan vara intressanta. Här ligger också Dialect rätt enligt Dennis Hedström.

– Finns det nya IT-lösningar till exempel kring datorer eller PC-stöd som svarar mot de behov som vi sett växa fram, brukar Dialect ligga rätt i förslag och leveranser. De vet vad vi har och vad vi kommer behöva, säger Dennis Hedström.

Gnesta Bergbyggare grundades 1996 av Dennis Hedström och Nenad Blagojevic. Företaget har idag 45 anställda med hög teknisk kompetens inom bergborrning och bergsprängning. Företaget drivs av att göra jobbet bättre, tystare och säkrare.

Läs mer om Office 365 >>