Hybridmolnet – Det bästa av två världar

Med molntjänster som exempelvis Microsofts Office 365 och Azure kan ett företag få både flexiblare och mer tillgängliga IT-lösningar, men det är inte säkert att man ska migrera allting till molnet direkt. Istället kan en hybridlösning där vissa delar ligger kvar lokalt vara rätt väg att gå.
Tre vanliga scenarion när en hybridlösning kan vara aktuell:

1. Försiktighetsskäl

Att flytta över alla system till molnet kan kännas lite riskabelt för företag som inte använt molntjänster tidigare. För att få en smidig övergång kan man då börja med att flytta ut delar, exempelvis Office-paketet, till molnet medan andra delar, som ekonomisystemet, ligger kvar på lokala servrar.

2. Kontroll på var informationen ligger

Molntjänster kan fås med hög säkerhet, men för den som ändå vill veta exakt var företagets känsligaste data finns lagrade kan det vara rekommenderat att behålla en lokal lagringsyta. Om företaget har som IT-policy att viss information behålls i lokalt kontrollerade system ger en hybridlösning möjlighet att ändå dra nytta av molnets fördelar för en stor mängd av företagets information.

3. Tekniska begränsningar

Företaget kan sitta på äldre lösningar som inte finns i molnversioner. Dessa kan då behållas lokalt medan andra system flyttas över i molnet. Vissa system kan ha höga prestandakrav och skulle kräva mer bandbredd än företaget vill betala för. Med en hybridlösning går det att behålla dem lokalt och köra alla mindre krävande system i molnet.