Dialect Kalmar

Alkolås

För säkra vägar och ansvarsfulla företag

Alkolås - Trygga vägar med ansvarsfulla företag

Alkolåset är en avgörande komponent för att trygga vägar och säkerställa ansvarstagande inom företag. Detta enhetliga system är kopplat till bilens startmotor och fungerar som ett pålitligt hinder för att starta fordonet innan ett godkänt utandningsprov har genomförts.

 

För att starta fordonet måste föraren framgångsrikt genomföra ett utandningsprov i alkolåset. Detta test måste visa en alkoholhalt som är lägre än 0,1 mg alkohol per liter i utandningsluften, motsvarande en alkoholhalt på 0,2 promille i blodet.

 

Många ansvarsfulla företag väljer att installera alkolås i sina fordon för att demonstrera sitt engagemang för trafiksäkerhet. Alkolåset förhindrar att företagets anställda kör i alkoholpåverkat tillstånd, vilket potentiellt kan sätta andra i fara.

 

För andra företag är alkolås ett från uppdragsgivare. Uppdragsgivarna kräver att samtliga fordon som är associerade med uppdraget ska vara utrustade med alkolås för att säkerställa säkerheten och följa lagkrav.

Specialinstallationer av alkolås

Vårt arbetsområde sträcker sig långt bortom enkel montering av alkolås i personbilar och lastbilar. På Dialect Kalmar är vi specialister på att utföra anpassade installationer av alkolås i fordon som kräver unika konfigurationer.

 

Dessa specialkonfigurationer möjliggör att alkolåset, även när det är aktivt, periodiskt kräver ett nytt utandningsprov. Detta är särskilt viktigt i situationer där fordonet inte kan stängas av och startas om varje gång en förare byts ut. Ett tydligt exempel på detta är installationer i lyftkranar, där förare byts ut kontinuerligt utan att fordonet behöver stängas av och startas om.

 

Denna anpassningsbara flexibilitet är även tillämplig på bussar. Vi kan simulera ett "start/stopp"-scenario för fordonet varje gång föraren går till sin förarplats och öppnar dörren, även om bussen redan är igång.

Dialect finns i hela Sverige

Oavsett var i Sverige dina fordon befinner sig, kan vi hantera det genom vårt omfattande nätverk av projektledare och partners som täcker hela landet. Vi är dedikerade till att säkerställa att dina specialanpassade alkolåslösningar fungerar optimalt, var du än befinner dig.

 

Kontakta Dialect Kalmar idag för att diskutera hur våra alkolåslösningar kan hjälpa ert företag att förbli säkert och ansvarsfullt på vägarna.

Kommersiellt alkolås

Läs mer om kommersiellt alkolås här

Villkorat alkolås

Läs mer om villkorat alkolås här

Välj ditt företagscenter