Dialect Falun

Om Dialect Falun


Vi förenklar Din vardag med smarta digitala lösningar som effektiviserar Ert företag.

Det är inte produkter eller tjänster som skapar effektivitet, det är sammansättningen av produkter, smarta tjänster och kunskap. När dessa utvecklas för Ert företag får Ni en effektivare och lönsammare verksamhet med nöjda medarbetare!När vi har levererat lösningen som gör Ert företag bättre, då har vi nått vårt mål!

we make it work!

Bakgrund

Dialect Falun har sedan starten kontinuerligt byggts med organisk tillväxt samt förvärvat ett antal verksamheter för att förstärka kunderbjudandet.

4 viktiga förvär har genomförts för att etablerat nya regioner samt stärka erbudandet, förvärven är Alkab i Västerås, Teleteknik i Falun samt inkråmsförvärv av GN Radio och Eric Comm i Falun .

KAMA Bolagen grundades 1981 i Falun och levererade tidigt mobiltelefoner, telefonväxlar, telefax och servade telefonsvarare som på den tiden var hi-tech.

KAMA Bolagen förvärvade under 2000 Alkab i Västerås som under drygt 10 år hade blivit en marknadsledande växelleverantör i Västmanland och utgör idag grunden till vår fina  verksamhet i Västerås som arbetar under namnet Dialect Västerås Hälla.

KAMA Bolagen förvärvade 2009 grannföretaget Teleteknik i Falun som även de var medlemmar i Dialect, vi hade många synergier och kompletterade varandras verksamheter på ett bra sätt. Teleteknik i Falun grundades 1956, de utvecklade och byggde då snabbtelefoner till företag, kommuner och Landsting i hela Sverige. 
En effekt av förvärvet blev det avtal som vi förhandlade till oss gällande underhåll och service av kommunikations och datautrustning i Region Dalanas alla ambulanser.

2009 Renodlar vi Dialect som vårt varumärke och byter juridiskt namn från KAMA Bolagen till Dia Falun & Västerås AB och arbetar med marknadsnamnen
Dialect Västerås respektive Dialect Falun

2018 förvärvades verksamhetsgrenar från GN-Radio och Eric Comm. Vi förstärkte ytterligare våra affärsområden inom kommunikationsradio och fordonsinstallationer till att idag vara leverantör till de flesta större brukarna av ´kommunikationsradio-system i Dalarna från SSAB till skidanläggningar, sågverk och verkstadsvolag. Vi är även accrediterade för installation, service och kalibrering av taxametrar i taxibilar och hanterar många taxibilarna i Dalarna.

Dialect är idag ca 26 företag i Sverige och bedrivs som en franchise kedja.
Vi är delägare i franchisegivaren Dialect Group AB och en av de större medlemmarna med hela Dialects sortiment i vårt erbjudande.

Dialect Falun och Västerås drivs idag av vår underbara personal och ledare samt av huvudägaren Per Ötken och de 3 delägarna Johan Töllinoja, Jesper Songer och Marcus Björklund.


/Per Ötken
[email protected]
023-77 55 25

Välj ditt företagscenter