Elektronisk körjournal
från 149 kr per månad

inklusive OBD-hårdvara

Enkel och smidig körjournal

Det är lätt att komma igång med Dialect Körjournal. Du kan vara säker på att alltid ha korrekt och uppdaterad information.

Uppfyller Skatteverkets krav

  • Samtliga körsträckor registreras automatiskt så du slipper det manuella pappersarbetet.

Enkel och tydlig redovisning

  • All data presenteras i sammanställda beslutsunderlag, vilket förenklar fakturering, hantering av milersättning, reseräkningar och löneadministration.

Kom igång på några sekunder

  • Du pluggar själv in enheten i bilens OBD-uttag och har sedan alla dina resor tillgängliga i din telefon och dator.

En enkel kraftfull och automatisk körjournal

Inget mer pappersarbete. Alla resor direkt i appen.

Få  information om tidpunkt, kostnad och om resan har skett i tjänsten eller privat. Det går snabbt att komma igång och installationen tar bara någon minut.

Vilket paket behöver du?

Ladda ner vår guide om elektronisk körjournal

Vad är en körjournal egentligen och vem behöver föra en? Vad säger Skatteverket när det gäller privat- och tjänsteresor? 

Vi har tagit fram en guide där du får svar på alla dina frågor om varför du ska införa elektronisk körjournal i verksamheten.

Ladda ner guiden här!

En lösning för alla roller

Förmån av trängselskatt 2018 - Så påverkas du

Från den 1 januari 2018 är trängselskatt och infrastrukturavgifter för privata passager med tjänstebil inte inkluderad i bilförmånsvärdet.

Detta gäller för passager i vägtullarna i Stockholm, Göteborg, Sundsvallsbron och Motalabron. Det innebär att alla privata resor med förmånsbil som passerar en vägtull ska förmånsbeskattas.

Dialect Körjournal tar automatiskt fram underlaget du behöver.

Dialect körjournal

Se vår film om Dialect Körjournal

Vad säger Skattereglerna?

Det finns ingen lag som säger att man måste föra körjournal. Skatteverket betonar dock vikten av att hålla koll på vilka resor som körs i tjänst samt vilka som körs privat. Varför? Jo, kör du en företagsbil privat i mer än ringa omfattning, vilket betyder tio tillfällen eller en sammanlagd körsträcka på 100 mil per kalenderår, måste du förmånsbeskattas.

När Skatteverket kommer på revision och vill veta hur mycket privata resor du kört ligger det på ditt ansvar att kunna visa underlag som styrker att du inte använt företagsbilen för mycket för just privat körning. Har du ingen dokumentation som kan visa att bilen har använts i ringa omfattning finns det en stor risk att du blir eftertaxerad. Detta gäller även tjänstebilsförare.

Den som använder sin arbetsgivares bil bör alltså föra en noggrann körjournal med detaljer om hur bilen använts. Det går att skriva körjournaler för hand men det kräver några timmars extra arbete varje månad. Det enklast sättet att se till att ha rätt underlag till Skatteverket är att installera en elektronisk körjournal. Den registrerar alla dina resor automatiskt och fångar upp datum och mätarställning vid resans start och slut. Även det administrativa arbetet förenklas så som hanteringen av fakturering, milersättning, reseräkningar och löneadministration. En körjournal kopplas enkelt in i bilen och

Skatteverket rekommenderar att en körjournal ska innehålla följande information:

  • Mätarställning vid årets början och slut
  • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade (gäller ej privata resor)
  • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du har besökt
  • Hur många kilometer du har kört
  • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades