Förbjudet att hålla i mobilen när du kör
– vad säger lagen?

Transportstyrelsen skriver följande…

Den 1 februari 2018 ändrades trafikförordningen. Enligt den får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning.

Tidigare har det varit förbjudet att använda till exempel mobiltelefon eller GPS på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. Den nya regeln innebär en skärpning.

Du kan förlora körkortet
Om du bryter mot förbudet, kan du få böter och bli av med körkortet. Om du nyligen har tagit körkort, kan du behöva göra om uppkörningen.

Hur lyder regeln?
I trafikförordningen står det:
”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”
4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284).

För vem gäller regeln?
Regeln gäller dig som kör till exempel: moped klass I, moped klass II, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil, tung lastbil.

 

Källa: transportstyrelsen