Dialect Körjournal

Håller koll på företagets bilar

Alltid alla uppgifter i ordning när Skatteverket ringer
Minskad administration med automatisk registrering
Kostnadseffektiva körningar som sparar på miljön
Mobilapp för iPhone och Android

Med Dialect Körjournal kan du vara säker på att alltid ha korrekt och uppdaterad information som uppfyller Skatteverkets krav. Samtliga körsträckor registreras automatiskt. Enkelt för användaren och tryggt för företaget.

Med en elektronisk körjournal minskar du den administrativa bördan för personalen samtidigt som du som arbetsledare kan optimera uppdragen och få mer effektiva transporter. All data lagras automatiskt så att du kan ladda ner rapporter vid behov och få bättre uppföljning på utförda körningar.

Så fungerar en elektronisk körjournal

Automatisk registrering som följer Skatteverkets krav

Rapportera direkt via mobilappen

Rapportera direkt via mobilappen

Se var alla bilar befinner sig - ge uppdraget till rätt bil

Rapporter kan laddas ner till Excel eller sparas som PDF

Prata med Dialect AB
om Dialects Körjournal

Antal anställda
1-9
10-19
20-29
30+
Dialect AB
Gustav III:s Boulevard 46
16973 Solna
Tel: 0106013000