Kategori: Transportstyrelsen

Förbjudet att hålla i mobilen när du kör
– vad säger lagen?

Den 1 februari 2018 ändras trafikförordningen. Enligt den får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon.