Elektronisk körjournal

Elektronisk körjournal

Med en elektronisk körjournal i bilen registreras alla resor per automatik och i realtid.

Många känner nog igen sig i scenariot att man sitter i sin eller företagets bil i slutet av arbetsdagen och ska försöka komma ihåg och anteckna dagens alla resor i ett litet block eller på någon anteckning i telefonen. Tröttsamt och upplagt för att det garanterat kommer missas eller bli fel någonstans.MAN VET att man måste göra det, men hur många har egentligen koll på vad det innebär om Skatteverket faktiskt skulle komma och kräva in underlag för körjournalen. Många tror att det bara är företaget som drabbas vid en revison, men det är faktiskt både företaget och den enskilda anställda som ställs som betalningsskyldiga om det skulle visa sig vara fel i körjournalen och vi pratar inte heller som några obetydliga summor. Vid företagsägt fordon gäller dessutom omvänd bevisbörda när det kommer till körjournal. Skatteverket behöver inte, vid en revision, kunna bevisa att du gjort fel. Det räcker med att du inte kan styrka att du inte använt ett företagsägt fordon privat i mindre än ringa omfattning (mer än 10 tillfällen, eller mer än 100 mil per år.).SÅ HUR SKA MAN gå tillväga för att minska fel och dessutom spara en massa tid på att föra körjournal? Svaret stavas Elektronisk Körjounal!
Med en elektronisk körjournal i bilen registreras alla resor per automatik och i realtid. Man kan också få ut mängder med information så som position, körbeteende, service och besiktningsstatus. Journalen registrerar också trängselskatt vilket underlättar vid uträkningen vid månadsslutet. Har föraren en förmånsbil så kan han enkelt sätta upp ett automatiserat tidsschema där alla resor inom vissa tider och dagar automatisk loggas som tjänsteresor och övriga resor utanför schemat som privata. Skulle man dock göra en avvikelse eller behöva ändra någon resa så gör man detta snabbt och enkelt via tillhörande mobilapp. Där kan man även vid månades slut gå in och godkänna månadens resor så att ekonomiavdelningen får ett färdigt underlag på vad som ska förmånsbeskattas och så vidare. Med detta så säkrar man inte bara upp mot att mindre missar kommer göras utan sparar även tid och pengar. Man har räknat på att med en anställd som har en timkostnad på 450 kr så krävs endast en tidsvinst på 20 minuter för att för att du ska börja gå plus.UPPKOPPLAD utan att känna sig övervakad! Föraren i en förmånsbil tillexempel kan själv välja om resorna endast ska visas efter godkänd månad och kan dessutom välja att inte alls visa privata resor, om man skulle få känslan att man känner sig övervakad. Och du som förare, har du förmånsbil med omfattande tjänstekörning (mer än 3000 mil i tjänst), har du rätt till en sänkning av förmånsvärdet med 25%. För att kunna påvisa dessa mil är elektronisk körjournal en god investering som betalar sig snabbt.SOM VANLIGT, kontakta oss så guidar vi er och hjälper er med att komma igång med elektronisk körjournal. Vi hjälper med allt från att registrera användare och fordon, montera GPS-puckarna i bilen samt utbildar förarna och administrationen hur man använder journalen samt tar tillvara på det färdiga underlaget./Robin PaymerDetta är en nedkortad version av en annonsartikel som publicerades i Mitt Roslagen den 20/10 2022.

2022-10-20
CONNECTEDCAR
Välj ditt företagscenter