Allt fler kräver alkolås när de upphandlar transporttjänster

Arbetsgivaren har såklart ett stort ansvar för att ge de anställda det stöd och den hjälp som behövs för att köra säkert. Trots de förödande följder en onykter körning kan innebära för alla så är alkolås och alkotestare fortfarande relativt ovanliga i tjänstebilar. Men utvecklingen går snabbt och Dialect erbjuder idag kostnadseffektiva lösningar som kombinerar höjd säkerhet, ökad effektivitet och förbättrad fordonsekonomi.

Allt fler kräver nu alkolås i fordonen när de upphandlar transporttjänster. Särskilt gäller det för persontransporter och entreprenadtrafik men allt oftare även vid all övrig fordonstrafik. Som en följd av det väljer ett växande antal arbetsgivare att installera alkolås eller alkotestare i sina tjänstebilar. Attityden till alkolås blir också allt positivare även från förarna. Arbetsgivarna ser detta som ett viktigt led i säkerhetsarbetet och personalvården och en väg att stärka såväl förtroende som varumärke internt och externt.

Även myndigheterna ser vikten av att så många fordon som möjligt utrustas med teknik för att förhindra onykter körning. Beslut togs redan 2011 som innebär att utrustning som alkolås eller alkotestare inte räknas med i det värde som ligger till grund för beräkningen av förmånsvärdet. För föraren innebär det alltså att beskattningen blir oförändrad, till skillnad mot det mesta – även det som kan räknas som säkerhetsutrustning – som plockas in extra i bilen. Vi kommer troligen att också få se allt striktare krav och även lagar om alkolås och alkotestare i framtidens fordon vilket är positivt för alla.

 

Personalvård som räddar liv

Men att installera teknik är bara en del i arbetet. Det handlar också om att ha en utvecklad kontroll och ett anpassat system.

I de utvecklade system Dialect installerar så återkopplas kontrollen av alkohol i realtid. Det är en integrerad del i det Fleet Managementsystem (FMS) allt fler väljer för att förenkla och effektivisera hanteringen och utnyttjandet av fordonen. När ett alkolås ger utslag så går en signal direkt till den personalansvarige som fått förtroendet för detta. Informationen är givetvis integritetsskyddad så att andra inte kan ta del av den.

Enligt Trafikverkets statistik var alkohol inblandad i 25 procent av alla olyckor med dödlig utgång 2016. I absoluta tal 67 människor som omkom i olyckor där alkohol, över 0,2 promille, fanns med i bilden. Tyvärr har både andelen och antalet ökat kraftigt de senaste åren och trenden fortsätter peka åt fel håll.

 

Säker teknik till låg kostnad

Antalet bilar i yrkestrafik fortsätter att öka precis som andelen tjänstebilar och så kallade förmånsbilar. Bara sedan 2005 har den senare kategorin ökat cirka 30 procent. Frågan om att alla bilar, även privatägda, ska utrustas med teknik för att förhindra onyktra förare har diskuterats länge. Att många arbetsgivare redan tagit initiativ för att förhindra olyckor på grund av alkohol är bra. Men bör det inte vara ett krav åtminstone på alla tjänste- och företagsbilar? Ett naturligt steg är sedan att alla bilar utrustas med en grundläggande utrustning för att förhindra onyktra förare. 67 människoliv är allt för många för att inga aktiva beslut ska tas.

Idag finns tekniken och priset är försumbart i förhållande till nyttan. Många hävdar att tekniken är lätt att lura men med de nya lösningar som finns så stämmer det inte längre. Ett steg är annars att gå så långt som man gör i vissa delar av USA där alkolåset kombineras med en enkel kamera för att se att det är rätt person som använder alkolåset. Det skrämmande är att det ska behövas den typen av lösningar för att vuxna människor ska förstå och ta sitt ansvar.