Så kan ditt företag sänka kostnaderna

För alla företag som har någon form av fordonsflotta finns det mycket pengar att spara genom att optimera körningen och användningen av bilarna. Ett sätt att få kontroll över detta är att skaffa en elektronisk körjournal.
En körjournal lagrar automatiskt information digitalt om hur bilen används. På så sätt kan arbetsledaren hålla koll på var alla fordon är, hur fort de kör och hur ofta de går på tomgång. I och med att det automatiskt förs noggrann bok på körningen slipper dels föraren själv hålla koll och bokföra sina mil. Dessutom blir en positiv bieffekt att man bara kör det man ska köra.

Många förare blir stressade då de upplever att deras chefer inte förstår hur lång tid det tar att köra mellan olika platser. Men med en körjournal har man koll på det. Det blir enklare att planera körningen och sänka bränsleförbrukningen vilket både företaget och miljön vinner på.