Policy för att undvika smitta och spridning av Covid-19- CORONAVIRUSET

Bakgrund
Sverige har under rådande omständigheter nu ett nödläge där alla verksamheter i landet har ett ansvar att på bästa sätt minimera spridningen av Covid-19.

Syfte
Syftet med denna policy är att förhindra risken att Dialects kunder och personal smittas eller smittar i tjänsten, samt att försöka bibehålla vår servicegrad till våra kunder i så hög grad som möjligt.

Riktlinjer
Förbyggande insatser som alla medarbetare förväntas vidta för att förhindra smitta.

 • Prioritera alltid god handhygien, dvs. tvätta händerna regelbundet, särskilt före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök
 • Torka händerna med pappershanddukar
 • Stanna alltid hemma vid sjukdom
 • Undvik att röra ansikte eller ögon
 • Undvik att hosta och nysa öppet – gör det i armvecket eller i näsduk.
 • Avstånd ska hållas till övriga medarbetare i sjukdomstider, särskilt i kontorslandskap.

Kundmöten & leveranser

 • Kunduppdrag utförs i första hand på distans
 • Möten sker i huvudsak via videolänk eller som konferenssamtal.
 • I den mån leveranser kan levereras via utkörning och utlämning rekommenderas detta.

Hygien på Dialects företagscenter

 • Gemensamma ytor, knappar, datorer, och andra objekt som många medarbetare & kunder kommer i kontakt med ska torkas av regelbundet och hållas rena.
 • Handsprit alternativt tvål ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Vid sjukdom

 • Medarbetare som insjuknat stannar hemma till dess han eller hon blivit frisk.

Ansvar

 • Varje medarbetare tillsammans med ledning på varje Dialect företagscenter ansvarar för att följa denna policy för att minska smittspridning inom företagscentret och för våra kunder.