Kampanj: Mobil växel i ditt mobilabonnemang – Telia och Telenor Läs mer »

Få ett mobilt kontor med integrerad IT och telefoni

Den moderna tekniken erbjuder stora friheter när det gäller var arbete kan bedrivas. Kontoret är inte längre den självklara platsen för ett företags medarbetare. Men detta innebär också nya utmaningar; hur kan arbetet sammankopplas och, inte minst, hur kan företaget underlätta kontakter med kunder och andra intressenter?

Utvecklingen där kontoret blir mobilt och allt mer utspritt har pågått under en längre tid. Men utmaningen att få arbetsplatsen att fortfarande fungera som en enhet har inneburit nya krav på företagens kommunikationssystem. Samtidigt strävar många företag efter att minska den egna IT-avdelningen, både budgetmässigt och arbetstidsmässigt. Det rika användandet av molntjänster, där lagring av data sker utanför företaget, samt outsourcing av administrativa tjänster är exempel på åtgärder som görs av både kostnads- och effektivitetsskäl. 

Oavsett var en medarbetare befinner sig fysiskt så är han eller hon en del av företaget och ska kunna nås direkt av både kunder och kolleger. En integrerad kommunikationslösning är därför affärskritisk för många företag, i synnerhet de vars anställda rör sig mellan olika fysiska arbetsplatser men där arbetet ändå är sammanflätat. 

Varje företag måste fråga sig hur man kan skapa bra arbetsplatser för sina medarbetare. Om kommunikationen fungerar och medarbetarna trivs så har företaget kommit långt. I den processen måste man ställa kostnaden mot vinsten. Utvecklingen inom kommunikationsbranschen har medfört att det idag går att få bra kostnadseffektiva lösningar. 

Många leverantörer erbjuder lösningar som till exempel omfattar mobil och fast telefoni, molntjänster, dokument- och datatjänster. Exakt vad varje företag behöver varierar kraftigt. Det bästa är att först göra en behovsanalys och sedan jämföra olika aktörer med varandra. Då ökar sannolikheten att man gör ett bra val som motsvarar företagets behov och håller över tid. 

Få hjälp av en expert på kommunikationslösningar

Fyll i formuläret så blir du kontaktad för ett kostnadsfritt samtal

Blogginlägg formulär

To prevent automated spam submissions leave this field empty.